पूर्णब्रह्म - गोड - पाककला स्पर्धा - मतदान

Submitted by संयोजक on 20 September, 2013 - 01:20
कश्मिरी अंगूर- गोड- पौर्णिमा
19% (38 मते)
पनीर सफरचंद टिक्की विथ फ्रुट सॉस - गोड - माधवी.
4% (7 मते)
करंजी - गोड - मानुषी
4% (7 मते)
फ्रुटी पोलेन्टो-गोड-सुलेखा.
3% (5 मते)
चीज फ्रूट जेली -गोड- सावली
11% (22 मते)
पनीर अननस अपसाईड डाऊन केक- गोड- चारूता
14% (27 मते)
पनीर-सफरचंद हलवा - गोड - जागू
5% (10 मते)
सँडविच वड्या - गोड - मंजू
1% (2 मते)
चीझगोला फ्रुटवाला- गोड - लाजो
9% (18 मते)
क्विक मँगो कलाकंद-गोड-सीमा
32% (63 मते)
Total votes: 199
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users