मोबाईल IMEI

Submitted by तुक्या on 3 February, 2013 - 05:07

मी विदेशातुन सँमसंग कंपनीचा ग्लाक्क्सी नोट (जावा वर्जन) एक प्रकारे कोरीय्न हंड्सेट ड्युल सिम खरेदी केला असुन, मला त्या मोबाईल मध्ये आपल्याकडील सिम कार्ड त्यात वापरायचे आहे..
मी आपल्या कडील सिम त्या मोबाईल मध्ये टाकाताच त्या मध्ये "आय.एम.इ.आय" नंबर(IMEI number) तांत्रिक अड्चण दाखवत आहे...
क्रुपया मला फोन अनलॉक करण्यासाठी मद्त हवी आहे..

सोफ्ट्वेयर...्वेब लिंक सांगावी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users