लग्नामधे वधु-वरच्या करवलीने कशी मेक्-अप करावी?

Submitted by प्रगती जाधव on 22 January, 2013 - 01:17

आपल्याला नेट वर लग्नामधे वधु-वरच्या मेक्-अपची माहिती भरपुर मिळते, पण वधु-वरच्या करवलीने कशी मेक्-अप करावी? हे कुठेच मिळत नाही.......
कारण वधु-वरच्या करवलीची मेक्-अप ही छानच असावी लागते.....
थोडि हेर्-स्टाइल/ चेहर्याच्या मेक्-अपची माहिती टाकावि.......

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Pages