गुंडई...........

Submitted by वैवकु on 14 July, 2012 - 06:05

आमचे प्रेरणास्थान http://www.maayboli.com/node/36419

______________________________________________
म्हणवशी मीच बलशाली
तुझी ही गुंडई* झाली

"करून घे लग्न" म्हणता का...
...जिवा होतोस वर-खाली

सपकसे वरण चाखवते
म्हणवते आमटी साली

कश्या सदनात ह्या माझ्या
निपजल्या एवढ्या पाली

मराठी मी ;कसा वाचू ..
तिचे डोळेच बंगाली ???
________________________________________________________
पळा रे '..लावुनी टाचा' .................
पळा माझी विझल* आली !!
________________________________________________________

गुंडई*= गुंडपणा हा शब्द भोजपुरी हिंदी आहे शब्दाच्या अर्थासाठी मराठी शब्द्संग्रह चाळू नयेत याची संबंधितानी नोंद घ्यावी

विझल*= विडंबन+गझल
टीप: हझल, चझल, प्रझल ,खझल, पझल तशी विझल असते !!

विझल*= विडंबन+गझल
टीप: हझल, चझल, प्रझल ,खझल, पझल तशी विझल असते !!>>>>
कायच्या काय.........कविता सुद्धा!

खूप खूप धन्यवाद समीरजी व मुटे सर

मी विसरलोच होतो की अशीही एक रचना मी केली आहे ते!:)

विभाग्रजजी आपलेही खूप खूप आभार