बंड्या

Submitted by मराठी टायगर on 5 July, 2012 - 05:28

दररोज शिस्तीचा भाग म्हणून व्रुत्तपत्र वाचणार्‍या बंड्याने
त्याच्या बाबानां विचारलं,"बाबा, शासन व्यवस्था म्हणजे काय हो?"
"त्याचं असं आहे" बाबा विचार करत म्हणाले,"हे बघ मी घरात पैसे कमवून आणतो,म्हणजे मी भांडवलदार;तुझी आई हा पैसा कुठे कसा खर्च करायचा हे
ठरवते म्हणजे ती सरकार; आपल्या घरातील मोलकरीण काम करते म्हणून ती झाली कामगार; तु सामाण्य नागरीक आणि तुझा लहान भाऊ म्हणजे भावी पिढी.
समजलं?"
बंड्या विचार करत झोपी गेला.रात्री त्याचा लहान भाऊ रडायला लागल्यावर
त्याला जाग आली.अंथरून ओलं केल्यामुळे तो रडत होता,बंड्या आईला ऊठवायला गेला.ती गाढ झोपलेली असल्याने तो मोलकरणीला उठवायला गेला तर तिच्या खोलीत बंड्याचे बाबा झोपलेले होते.
सकाळी बाबांनी बंड्याला विचारलं,"काय बंडोपंत,कळली का लोकशाही?"
"बंड्या म्हणाला,"कळलं बाबा. जेव्हा भांडवलदार कामगारांचे शोशन करत असतात तेव्हा सरकार गाढ झोपेत असतं,देशाची भावी पिढी मुलभूत सोयींसाठी
रडत असते आणि या सर्वांचा त्रास फक्त सामाण्य नागरीकाला सहन करावा लागतो!"

गुलमोहर: 

योगिराज इथे फक्त स्वतः लिहिलेलं लेखन टाकलं जावं
हे आपण लिहिलं आहे का?
(म्हणजे तुम्ही टाईप केलय का अस नाही विचारतेय मी, तुमची निर्मिती आहे का? )

अहो तुम्ही ऊगीच खोलात शिरताय.लेखन कोणाचे का असेना,आम्हाला वाचायला मिळाले म्हणजे झालं. आमच्या गावात एक म्हण आहे, 'मासळ्या खायच्या,विहीर कोणाची ते विचारायचं नाही.