गंम्पू

Submitted by मराठी टायगर on 5 July, 2012 - 02:05

गंपू : हॅलो, माझा मोबाइल
माझ्या म्हशीने गिळलाय!!
.
.
कस्टमर केअर : मग, आम्ही काय
... करू?
.
.
.
गंपू : मला फक्त एवढं सांगा की,
ती गावाबाहेर गेली तर मला 'रोमिंग'
नाही ना लागणार......
गंपू roxx
कस्टमर केअर shocks....

गुलमोहर: