!....अभ्यास....!

Submitted by नुतन्दे on 28 June, 2012 - 12:51

!.... अभ्यास....!

भ्यास म्हणजे जगण्याला मिळ्णारी..
एक नवी दिशा

अभ्यास म्हणजे कधी शाळा- कॉलेज्यात..
केलेली नवी मज्जा

त्यात कधी वापरलेले गेलेले..
नवं-नवीन फ़ंडे

तर कधी परिक्षेत मिळालेले..
ग़ोल-गोल अंडे

अभ्यास म्हणजे कधी तरी १००% पासिंगचा अनुभवलेला..
अद्:भुत असा एक नवीन् फ़ंडा..

अभ्यास म्हणजे जगण्याला मिळालेली..
खरचं एक नवी दिशा...!