शिव शक्ती

Submitted by जैली on 11 May, 2012 - 13:39

नमस्कार वाचहो ,
आजच्या युगात स्री कडे बघण्याचा द्रूष्टीकोन एक भोग्य वस्तु असा झालेला बरयाचप्र्माणात दिसतो,परन्तु स्त्री ही पर्वतीचे रुप आहे.शिवाची शक्ती आहे.शिव शक्ती - शिव या शब्दात ईकार हा शक्ती,उर्जा,चैतन्य दाखवतो.ईकार नसेल तर शव राहिल चेतना रहित.शिवातच शक्तीचा अन्तर्भाव आहे.शक्ती म्हणजे पार्वती,देवी.शिव शक्ती एकरुप आहेत्.जीवनात स्री पुरुष शिव शक्ती चे रुप आहेत,एका शिवाय दुसरा उर्जा/शरीर विरहितआहेत. एकमेकान्च्या अस्तित्वाचा आदर करावा आणि आयुष्य आनन्दाने जगावे.
-जैली.

गुलमोहर: