कातरवेळ....

Submitted by पद्मजा_जो on 15 March, 2012 - 00:58

अतिशय सुंदर. आभाळाच्या रंग पृथ्वीवर पडलेला सुंदर दिसतोय.
आतापर्यंतच्या चित्रांपैकी सगळ्यात आवडलेलं. Happy

अतिशय सुंदर. आभाळाच्या रंग पृथ्वीवर पडलेला सुंदर दिसतोय.
आतापर्यंतच्या चित्रांपैकी सगळ्यात आवडलेलं. + १ Happy फारच उत्तम.

मस्तच !