ती...

Submitted by पद्मजा_जो on 17 November, 2011 - 01:37

अहाहा! पजो, हे म्हणेज एखाद्या फोटोवर फोटोशॉपमधे संस्कार करुन केल्यासारखं वाटतंय हुबेहुब.....इतकं अप्रतीम झालंय Happy

ब्राव्हो!!!

सुंदरच.
एक बदल सुचवू का ?
चेहर्‍याच्या कोनानुसार कुंकवाचा कोन पण थोडा बदलायला हवाय.

Pages