मराठी युनीकोड

Submitted by rkjumle on 12 October, 2011 - 03:58

मला मोफत मराठी युनिकोडबद्दल माहिती पाहिजे. नाझ्या संगनकावर हा युनिकोड कसा टाकावे ते सांगावे,

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users