मायबोलीवर नेमकी कुठली वेळ दिसते?

Submitted by मदत_समिती on 23 April, 2008 - 21:56

नवीन मायबोलीमध्ये तुमच्या timezone प्रमाणे लेखनाची वेळ दिसण्याची व्यवस्था आहे. माझे सदस्यत्व मध्ये जाऊन संपादन करा. तिथे वैयक्तिक विभागात सर्वात शेवटी तुम्ही रहात असलेल्या ठिकाणाला योग्य तो timezone निवडा. मायबोलीवरील सर्व लेखन तुम्हाला तुमच्या वेळेप्रमाणे दिसेल.

<<<तिथे वैयक्तिक विभागात सर्वात शेवटी तुम्ही रहात असलेल्या ठिकाणाला योग्य तो timezone नि<<<
भारतासाठी, असलेल्या पर्यायापैकी, योग्य टाईमझोन कोणता?
-------------------------------------------------------
" वी आर नॉट ह्युमन बिईंग्ज ऑन स्पिरीच्युअल जर्नी, वी आर स्पिरीच्युअल बिईंग्ज ऑन ह्युमन जर्नी". --- स्टिफन कोव्हे.

भारतासाठी, असलेल्या पर्यायापैकी, योग्य टाईमझोन कोणता? >>> Asia/Calcutta OR Asia/ KolKata Happy

धन्यवाद! योगेशजी.
-------------------------------------------------------
" वी आर नॉट ह्युमन बिईंग्ज ऑन स्पिरीच्युअल जर्नी, वी आर स्पिरीच्युअल बिईंग्ज ऑन ह्युमन जर्नी". --- स्टिफन कोव्हे.

'माझं सदस्यत्व' मध्ये, तुमची माहिती भरताना, सर्वात खाली, तुमचा टाईमझोन निवडण्याची सोय आहे. तुमच्या ठिकाणाला सर्वात जवळचा पर्याय निवडा.

मी नुक्ताच स भा स द झा लो. Indian time zone provision. म रा टी त type karayla problem ahet. Akshar barobar yet nahi. Kahi guidelines dyal ka?
र वि न्द्र बे डे क र

र वि न्द्र बे डे क र , नमस्कार.
आपले मायबोलीवर स्वागत आहे. मायबोलीच्या विभागांची ओळख आपल्याला येथे सापडेल. मायबोलीसंबंधीत असलेल्या विविध प्रश्नांची सूची मदतपुस्तिका या दुव्यावर सापडेल. या दोन्ही गोष्टी एकवार वाचून घ्या. बहुतेक प्रश्नांची उत्तरे तिथे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अजून काही शंका असल्यास मदतपुस्तिकेमध्ये जरूर विचारा.

-मदत_समिती.

तुम्ही ज्या धाग्यावर प्रतिसाद दिले आहेत, तिथे ते कायमचे असतात्/दिसतात.
तुम्हाला "माझ्यासाठी नवीन" मधे दिसत नाही कारण जिथे तुम्ही प्रतिसाद दिलेत ते पान आता तुमच्यासाठी नवीन राहिले नाही म्हणून.