कायापालट स्पर्धा "रंग नभाचे" मतदान

Submitted by संयोजक on 3 September, 2009 - 22:56
प्रवेशिका १ : पाचक हझल
62% (16 मते)
प्रवेशिका २ : फसगत
15% (4 मते)
प्रवेशिका ३ : ढंग मायबोलीचे
8% (2 मते)
प्रवेशिका ४ : रंग मत्सराचे
0% (0 मते)
प्रवेशिका ५ : गुलमोहोर
0% (0 मते)
प्रवेशिका ६ : मुख्य पाहुण्यांचे भाषण
4% (1 मत)
प्रवेशिका ७ : रंग घराचे
12% (3 मते)
Total votes: 26
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users