पर्यावरण-सकारात्मक आणि नकारात्मक स्पर्धा मतदान

Submitted by संयोजक on 3 September, 2009 - 22:27
प्रवेशिका क्र. १ : कचरा वर्गीकरण आणि र्‍हास पर्यावरणाचा
11% (7 मते)
प्रवेशिका क्र. २ : माझे मग ते पान कोणते कसे ओळखू सांग! आणि संग्रामी जरी त्राता असशी...!
5% (3 मते)
प्रवेशिका क्र. ३ : वार्‍याची बात आणि पराक्रमाची की पापाची प्रतीके!
31% (19 मते)
प्रवेशिका क्र. ४ : इको-फ्रेंडली फोटो अल्बम आणि वॉटर-पार्क
20% (12 मते)
प्रवेशिका क्र. ५ : इको-फ्रेंडली गणेश आणि होळी
5% (3 मते)
प्रवेशिका क्र. ६ : नियोजनाचा अभाव आणि कल्पक नियोजन
5% (3 मते)
प्रवेशिका क्र. ७ : CFL दिवे आणि शेकोटी
11% (7 मते)
प्रवेशिका क्र. ८ : अंधाराचा तास आणि पर्यावरणाचा र्‍हास
8% (5 मते)
प्रवेशिका क्र. ९ : संवर्धन आणि सर्वनाश
3% (2 मते)
Total votes: 61
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users