गुलमोहर - गेल्या ७२ तासातील लेखन : सॅन फ्रांसिस्को / सॅन होजे