गुलमोहर - गेल्या ७२ तासातील लेखन : धार्मिक-साहित्य