Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Java course

Hitguj » Looking for » Education » Java course « Previous Next »

Megha16
Thursday, June 08, 2006 - 6:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

हाय,
माझा लहान भाऊ आताच त्याने B.EMech , Last yr ची exam दिली. सध्या तो java चे course शोधत आहे मुंबई मध्ये. तर या बद्दल काही माहीती हवी होती.


Shreeya
Thursday, June 08, 2006 - 7:04 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मेघा, C-DAC चे course चांगले आहेत बघ मला बाकीच्या बद्दल माहीत नाही पण पुणे व वाशी तील मी स्वत्: माझ्या इंजीनीअरींगनंतर केले आहेत.

Megha16
Thursday, June 08, 2006 - 8:03 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

हाय श्रीया,
मी तुला मेल केली आहे. चेक कर.


Shreeya
Thursday, June 08, 2006 - 8:14 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मेघा, मेल चेक कर उत्तर दिले आहे.

Bee
Friday, June 09, 2006 - 4:50 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मेघा, नुसते जर शिकायचे असेल तर कुठलेही चांगले instute बरे पडेल. फ़क्त java करण्यापेक्षा J2EE करायला सांग. job scope जास्त आहे त्यात. java शिकायचे असेल तर निदान मला तरी c/c++ oops चे बेसिक पासून सुरवात करावी असे वाटते.

Maanus
Saturday, June 10, 2006 - 1:21 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मेघा, कुठलाही java चा course लावला तरी त्याचा उपयोग फक्त kickstart होईल.

त्यापुढे त्याला स्वतःलाच दिवस रात्र computer समोर बसुन शिकावे लागेल. मोठ्या institute मधे timepass जास्त होतो. आणि पैसे पण खुप जतात. त्यापेक्षा छोटी कोणतीतरी institue सांग.

मी java चे कुठे formal education घेतले नाही. पण सुरवातीला OOPS च्या concepts clear झाल्याने आता java architect झालोय :-)

I'll recommend him to read
http://www.oreilly.com/catalog/hfjava/ this is nice book for beginners. and he'll not at all feel bored while reading this book. I think its not available in India, so you'll have to send it through Amazon

Ameyadeshpande
Monday, June 12, 2006 - 6:57 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

meghaa jar tyaalaa oops che fundae maahiti asle tar ekhadya choTyaa institute madhe jithe 2-3 jaNach shikaayla astil ashaa ThikaaNi karude course. aaNi tyaanantar SCJP 1.4(Sun certification) sathichi tayaari paN karudet.
jar institute madhe fundae clear hot astil tar SCJP exam sathi "Khalid Mughal" he ek pustak puresa aahe ani te agdi java basics varach aahe advanced nahiye ajibaat. te purna samjun ghetla ki exam sopi jaate(course fee is around 150$(Rs. 7500)) but thats worth since its certification from Sun.
paN tya adhi institute madhe pravesh gheun kitpat sopa jaatay java he hi baghudet.


Megha16
Tuesday, June 13, 2006 - 7:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

thanks
माणुस,अमय त्याची mech branch असल्याने त्याला s/w field मधल काही माहीत नाही. त्यामुळे जरा गड्बड आहे. माणुस तु म्हणतोय ते बरोबर आहे पण त्याला s/w बद्दल काही माहीत नसल्याने त्याला आधी एखादा कोर्स लावण गरजेच आहे.
अमय, त्याला c,c++ काही माहीत नाही.
श्रीया ने दिली आहे थोडी माहीती एका कोर्स ची त्यावरुन ठरवु.


Ameyadeshpande
Tuesday, June 13, 2006 - 7:19 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मेघाताई माझं नाव अमेय आहे. मात्रा खाऊ नका.

Megha16
Tuesday, September 05, 2006 - 3:32 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

हाय,
sid infotech कुठे आहे पुन्यात आहे? कोणाल माहित असल्यास. इथे त्याचा address द्यावा.


Naatyaa
Tuesday, September 05, 2006 - 5:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

sid infotech कुठे आहे पुन्यात आहे? >>> If you are talking about SEED infotech, Here's their contact info:
http://www.seedinfotech.com/pages/contactus.asp

मायबोली
चोखंदळ ग्राहक
महाराष्ट्र धर्म वाढवावा
व्यक्तिपासून वल्लीपर्यंत
पांढर्‍यावरचे काळे
गावातल्या गावात
तंत्रलेल्या मंत्रबनात
आरोह अवरोह
शुभंकरोती कल्याणम्
विखुरलेले मोती


हितगुज दिवाळी अंक २००८

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators