Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Marathi publishers

Hitguj » Language and Literature » Marathi publishers « Previous Next »

Eka_talyaat
Thursday, November 11, 2004 - 6:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Konala marathi pustak prakashakanchi yaadi asaleli website mahit ahe ka? Mala publishers che contacts have ahet.

Dhanyavad


Robeenhood
Sunday, January 23, 2005 - 2:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मराठी प्रकाशकांची एक डायरी दरवर्षी प्रसिद्ध होत असते. ती घ्यावी.वेबसाईटवर त्यान्ची नावे टाकल्यास त्या डायरीचा खप होणार नाही म्हणून ती यादी वेबवर पहायला मिळणार नाही...

आणि हो, वेबवर माहिती टाकल्यास लोकांची सोय नाही का होणार


Eka_talyaat
Wednesday, January 26, 2005 - 6:53 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Robinhood
maahiti baddal dhanyavaad. Ata hi diary kuthe milel? Arthat online naselch! pun bharatat bookstore madhe milel ka?
anakhi ek prshna- tyaat lekhakanche patte milatil ka?

Robeenhood
Thursday, January 27, 2005 - 4:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ही डायरी पुण्यात सर्वत्र मिळते (खरजेच्या मलमासारखी !!)प्रकाशनविश्व की काहीतरी तिचे नाव आहे
इतरत्र मिळण्याची शक्यता नाही कारन अमेरिकन लोकाना जसे अमेरिका सोडून इतर देश जगात आहेत हे माहीतच नसते तसे पुण्याच्या बाहेर काही दुसरे जग आहे ह्याची त्याना कल्पना नाही त्यामुळे फक्त पुण्यात
होय त्यात सर्वच लेखकांचे पत्ते आहेत

विनोदाचा भाग सोडला तर त्यात अत्यन्त उपयुक्त माहीती आहे
सरिता तुझा मुम्बैशी सम्बन्ध दिसतो मुम्बैला दादरच्या मराठी पुस्तकाचे दुकानात स्टेशन जवळ आहे तिथे १०० टक्के मिळेल


Tulip
Friday, January 28, 2005 - 1:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tulaa kuzlyaa specific p`kaXakacaa p<aa lagaoca hvaa Aaho kaÆ

Eka_talyaat
Monday, January 31, 2005 - 5:44 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

calaa Aata maahorI saaMgaUna tI DayarI maagavatoca.

AaiNa hÜÊ K$ja Jaalyaavar kuzo jaayacaM tohI samajalaM²²
}

Eka_talyaat
Monday, January 31, 2005 - 5:52 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

TuilapÊ malaa maÝjacyaa laÜkaMXaI baÜlayacaya pNa maaJaI kÜNaaXaI itqao AÜLK naahI %yaamauLo ksaa p`itsaad imaLola baGaU. tuJyaa maaihtIt kÜNaI Asaola tur ja$r malaa šmaola Tak.

Gajanan1
Sunday, February 05, 2006 - 5:00 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

मला माझे शेअर मार्केट वरील
मराठी पुस्तक 'हमखास' पुण्यात विक्रीसाठी द्यायचे आहे. त्यासाठी पुण्यातील मोठ्या बुक सेलर्सची माहिती [ नावे पत्ता फ़ोन नम्बर इ. ]मला हवी आहे.

क्रुपया ही माहिती मला कुठे मिळू शकेल?

Shravanb
Tuesday, February 21, 2006 - 5:13 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Maalaa "Gof Duheri"(Unmesh Prakashan) ya pustakachya lekhika - Pradhyapika Vimal Lele - yaanchaa address paahije aahe...urgent...

Koni mala madat karu shakto ka?

Rajeshdeshmukh
Friday, January 19, 2007 - 7:29 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

एक छानशी कवीता


Champak
Thursday, December 13, 2007 - 4:55 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Please publish this information at approprite place. As I am not familiar with NEW VERSION of site, I am unabl to find suitable place like......upcoming programmes or else.

thanks!

I will be attnding this programme.


Program: ** Third Edition publication of "Swadesh.." [ 30 min]
[6 pm-8pm] At the hands of Chandrashekhar Kulkarni [ The Resident Editor "LokSatta" Thane]

** Public Interview of 4 members from "Swadesh" Team...[60 min]
Famous TV reporter Shibani Joshi will interview 1. Dr. Subodh Shivade 2. Kedar Tumne 3. Dr Bharat Kardak and 4. Amar Desai.

** Open Interaction with the audience...[30 min]

Venue: New English School, Thane. Bhole Hall, New English School, Ram Maruti Rd, Thane (W)
In case of questions call : Vinayak Gokhale of "Granthali" at 09867314481

Date/ Time- Saturday, 15th December 2007 / 6 p.m.

Maanus
Thursday, December 13, 2007 - 10:46 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

भारत माणसा कुठे आहेस.
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators