Login/Logout | Profile | Help |
Last 1|Days | Search | Topics
Archive through February 11, 2003

Hitguj » Language and Literature » पद्य » ना. धों. महानोर » Archive through February 11, 2003 « Previous Next »

Shrini
Friday, June 04, 1999 - 6:58 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

ya nabhane ya bhuila daan dyave
ani ya matituni chaitanya gaave,
konati punye ashi yeti phalala,
jondhalyala chandane lakhadun jaave...

Spock
Friday, December 03, 1999 - 7:33 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

so guys,continuing the discussion on 'fulat nhali pahat oli'... maze mat:
pahat oli:yacha arth adlya ratri paus padun gela asava.arthat pahate dav padate mhanun oli pahat asahi artha nighu shakato,pan pudhachi ol 'nabhat bhijalaya keshariyache...'hi pavasal jast changali link hote.tar mag paus padun gelyanantarchi pahat.
Surya nukatach ugavat aahe,tyamule Purva disha keshari zali aahe.tasech keshari phule hi umalaleli aahet (kuthali te sandigdha aahe).
pudhachya oli ,'Nilya tichya dolyat kathai...' te 'daat jondhalya ranamdhala...' varun ase vatate ki ek vrudha stri aplya bhootkalatil athavani kadhat basali aahe ani jar kuni vatsaru tikade firkala tar tyalahi sangat aahe (zopadi itar kashache rupak aahe te kalat nahi) pan mag pudhil olinchi kahi sangati lagat nahi.
tasech Dharati-Surya rupak is a very obvious one but it's totally inconsistent with the rest of it.

Deepti_w
Friday, December 03, 1999 - 8:20 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Spock, bara zala tya pictures chya BB varun ithe aalas.
paN kavitevar aata no mata..

Pratkar
Friday, December 03, 1999 - 10:21 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Are spock, mala thodasa raag alaa re tuza. Dharati-surya rupak mi suchwale hote mhanoon asel kadachit, pan kavichya manat kaay hote he tyacha tondun kimwa likhanatun siddha zalyashiway kuthlayhi rupakala inconsistent mhanana bara nahi. :-)

arthat rasgrahanacha anand kahi veglachMi tya kavitewar savistar lihayache tharwalw hota pan ekdam nivaant asa wel sadhya kahi diwas milalach nahi..

Milya
Friday, December 03, 1999 - 11:50 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Asami :
are andhalya khaket kalasa ani gavala valasa ashi tuzhi avastha zhaliy....
jara hyach BB var var bagh

Pratkar
Friday, December 03, 1999 - 11:51 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

asamya, ti ahe hitguj/gulmohar/the Picture gallery . Saang milali nahi te. Mala thodishi smarnat ahe, pan poorna jasichya tashi naay athwanaar.

Pratkar
Friday, December 03, 1999 - 11:54 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Are majhyasaarkha wendhala bawlat meech. Are ithech atar ahe kavita.. hyach bb war, marathit ahe. Ataparyant college la hoto tyamule naahi disli. ghari shivaji maharaj ahe, pan kuthla gannem sutun jaail?

Pratkar
Friday, December 03, 1999 - 11:56 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

are kaay re aajcha diwasach waiit. Milya mi type kareprayant tujha posting ala..

Asami
Saturday, December 04, 1999 - 8:26 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Milya leka mala kay mahit tee ekade ahey te..ME picture file shodhat hoto.

Deepti_w
Saturday, December 04, 1999 - 11:31 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

manDali (Spock, Asami, Milya, Patrakar tumhala nahi sangat aahe, itarana) hi sarva discussion (aaNi gondhaL.. :-)) Mahonaranchya "phulat nhali pahaT oli,.." hya var chalu aahe. dusrya eka BB var paN hi kavita Beraki.ne post keli hoti..

hya kavitechya aadhichy discussion saThi ha marga avalambava
Gulmohar -> The Picture Gallery

Kiran
Monday, December 06, 1999 - 8:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

deep tea, spock, asami, milya, pratkar, RB ..

yaa 2 kavitaat 1 descripency disli ka tumhaalaa??
tya picture gallery madhli oL 'aaj' ashi aahe
aaNi ithli tich oL 'kaal' ashi aahe.

that clear's the matter.

mhaNajech pudhachya shrungaarik oLi yaa
athavaNich aahet. aaNi bakichaa arth
Rhasva bee ne saangitalela barobar aahe. to mi ithe punhaa paste kartoy:


Quote:

By Rhasva_bee (Rhasva_bee) on Wednesday, November 24, 1999 - 12:56 pm:

Me tyacha asa artha kadhala...

Eka taruNila eka sakali aaplyala diwas gelayche samajale aani tya god baatami nantarchya bhavana ya kavitet
aahet. Jya kunamule tila diwas rahile tya sajaNala tine he baatmi sanganyasathi bolavale. Honarya balachya
kalpana eka pakharasarkhya tichya manat bhirbhiru laglya.


fakt ekach aahe: ki tyaa taruNila diwas gelyaache samajale naahi tar ase ti swapna rangvit aahe.
(kaaraN hi kaalchich goshT aahe :o))

Milya
Monday, December 06, 1999 - 3:36 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

tari pan zhopadi he roopak kashasathi vaparley hyacha arthbodh hot nahiye... kuni hya pamarala sapashta karun sangel kay?

Asami
Monday, December 06, 1999 - 4:16 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Zopdi mulech sagla vanda ahey...tyamule hi kavita Pruthviche rupak ahey ki divas gelelya taruniche putputane ahey te kalat nahi. Pan mala tari vatatey ki hi tarunichi kavita ahe.

Spock
Monday, December 06, 1999 - 5:07 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

prasad,I apologise if I've inadvertently infuriated you.maza asa kuthalahi uddesha navhata.
pan tu dilele spashtikaran grahya dharale tari zopadi,hurada,panthastha ya goshtinche spashtikaran hota nahi.tya krupaya spashta karshil kaay ?
asami ani itar,mala vatate apan he kavita ulagadayache barech prayatna kele aahet pan sarvana patel ase hiche rasagrahan adyap zalele nahi.mala vatate apan konatya tari jankar manasachi madat ghetali pahije.uad. hi kavita udhrut karanare kaakaaso!

Kiran
Tuesday, December 07, 1999 - 4:24 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

are paamaraa,
zopaDi madhe n kaLaNyasarkhe kaay aahe aataa?
ti taruNi, ticha priyakar yanchi saaksh mhaNun
fakt zopaDich tar hoti naa tithe??
(aataa milya asalaa tithe saakshila tar mahit naahi buva!!)
itke spashT tar lihile aahe ki ti aathavaNi kaadhat hoti aaNi tyaa saakshila zopadi hoti.

"ek zopadi bolghevadi" mhanaje mazya mate tya
zopaditali taruNi bolghevadi ashi hoti ki
"paanthastaachaa paay ade"

bola bola itar lokaho tumachi mate maanDaa.
kakasao tar gayabach zaalet vatate?
halli karaTyaachi frequency paN kami zaaley.
paN milya tu tar kavita kartos naa? mag tulaa
asalyaa hi-funDa kavitaa kaLalyaach paahijet.
amhich apale paamar!!!

Kiran
Tuesday, December 07, 1999 - 4:27 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

maze apale ek mat:
jar dharati akash vagaire rupak manale tari
kuthalaahi kavi yaa naatyaalaa dharun
"ughadyavarti bhog dile" ase mhaNu shakat naahi.

pratkar, sorry ...

Deepti_w
Tuesday, December 07, 1999 - 7:23 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

1. ASaI JaaopDI baaolaGaovaDI paMqasqaacaa paya ADo
"zopaDi bolghevadi" asalyamuLe / asali goshTa sarvana lavkar kaLate mhaNun ti shrungarala lajat/ghabarat asavi aaNi mhaNun "panthastacha pay ade" / ti tasale paul uchalat nasavi..

daT jaaoMQaLyaa ranaamaQalaa hurDa pahuna BaUla pDo
paN tila moh zala aaNi ti swatahala avaru shakali nahi.

aaNi mag tichya mohala baLi houn tine
kala itnao kuzlyaa sajaNaalaa dUr naBaaMtuna baaolaivalao
BaraMt yaovauna nagna SarIrI ]GaDyaavartI Baaoga idlao2. "zopaDi bolghevaDi" cha artha asa asuhi shakato ki jari ti goshTa fakta tilach mahiti aahe, ti goshTa gharatun (zopaDitun) baher paDaNarach.. something like that.

Kiran descripency lakshat aaNun dilya saaThi DW.
paN tumhi paamar kadhi pasuN zalat ho?.. :-)

Asami
Tuesday, December 07, 1999 - 3:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aaiga kiti kathyakutt ha.
Lokani pratekane aapapale arth dile ahet.
Pan kona doghanche ekemekanshi julat nahit.
Tenva konakade Mahanoranche pustak asel tar tyat bagha.

Beraki
Wednesday, November 24, 1999 - 6:48 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

romaniticKavita

Vishnugupta
Saturday, July 13, 2002 - 2:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

AaYaaZ inatL pMKanaI
ranaat ]trlyaavaanaI
panaat ipkaMcyaa
inaLo kvaDsao
saaMjasaavaLo kÜNaI

JaaDat ]nho ]traš...
tI lagabaga AaiganaGaaš
panaaMtuna iklaibala
ipvaLI ipvaLI
psaar Jaalao kahI.

AaBaaL gaDd ]traš...


Vishnugupta
Saturday, July 13, 2002 - 3:03 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

kuzo pavasaaLI JaD pa}sa gaarvaa
parÜXyaa duparI qaÜDa hvaot tajavaa
bagaL\yaaMcaa qavaa maaL AÜLUna pMKaMcaI
paNyaatlyaa maoGauTaMcao qaoMba qaoMba vaocaI
paNyaatlyaa JaaDaMvar trMga qaoMbaaMcao
saavalyaaMcao pMK AÜlyaa hLdI ]nhacao
parÜXyaa duparI tLo ekaMtacyaa parI
GauTmaLo payavaaT gadI-t JaaMbarI...

bagaL\yaaMcaa qavaa
gaolaa ]DUna ranaat
tL\yaakazI qaoMbaaqaoMbaI
JaaDaMcyaa panaat.


Rar
Friday, September 06, 2002 - 3:45 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

pIz gaLo jaa%yaatuna
tsaM paNaI DÜL\yaatuna
Aaš krplao hat
tuJao BaakrI Baajauna

iXaL\yaa BaakrInao ]Baa
maaJyaa saÝsaaracaa jaIva
tuJyaa AÜvaIcyaa Xabdanao
malaa kolaM icarMjaIva


Bhalya
Friday, October 11, 2002 - 8:28 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

CMd GaÜTaLtI AÜzI
naacaNaiBaMgarI
%yaacyaa saaQyaa AÜLIsauQda
JapaTtI BaarI
DÜ@yaavar ihMdLta
doh Jaalaa gaaNaI
eka kvaIcyaa DÜL\yaaMcaI
DÜL\yaaMnaa maaLNaI
Asao ksao DÜLo %yaacao
maIhI navaopNaI
maoMdIAÜlao hat idlao
%yaalaa KuL\yaavaaNaI
tovhapasaUnacao mana
Asaoca CaMidYT
sayao tulaa saaMgaU nayao
AXaI ek gaÜYTÁ
%yaacyaa AÜLI maaJyaa AÜzI
ÉMjaI GaalaU Aalyaa
ranapaKrasaar#yaa
tL\yaat bauDalyaa

kivatasaMga`h - vahI


Bhalya
Friday, October 11, 2002 - 8:32 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

DÜLo Baltoca baÜlako
XabdaMAaQaI baÜlaU yaotI
itcao maÜrNaIcao mana
AMga AaYaaZBartI

kahI baÜlaU nayao itXaI
nausto DÜL\yaaMXaI bauDavao
AaiNa baosaavaQapNaI
]Bao AaBaaL Jaolaavao

kivatasaMga`h - vahI


Bhalya
Friday, October 11, 2002 - 8:39 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

gaÝr kotkI hataMnaI
hLU Jaakavyaa papNyaa
DÜLa ]t$na yaavyaa
inaL\yaa svaPnaaMcyaa caaMdNyaa

manakvaD\yaa DÜL\yaaMcaI
baÜlaI kLavaI KuNaonaM
ma} naajaUk AÜzaMcao
saMqa ibalagaavao }na

icaMba caZtIcao }na
AXaI saujaaNa maalhna
naus%yaa baÜTaMnaI kLavao
laxa pakL\yaaMcao mana

spXa- poTta ijavharI
saaro AMga AMga hÜrI
paraBarlyaa dohalaa
GaT\T vaoTaLo ksturI

kivatasaMga`h - vahI


Kshipra
Friday, October 11, 2002 - 2:11 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

BaalyaaÊ

kovaL Ap`itma. Qanyavaad.


Rar
Tuesday, October 15, 2002 - 3:14 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Bauš BaogaaLlaI KÜla AÜla rahIlaI naa kuzM
palyaapacaÜL\yaacaa jaIva vahaTuLIXaI GausmaT

]Byaa QaskTaMcaM rana AayauXyaalaa iBaMgauLvaaNaM
mau@yaa jaa%yaacyaa paLUXaI AÜvaI gaato p`aNaatuna

sayao saugarNaI baaš tulaa kXaI saaMgaU gaÜYT
daT duKacaM gaazÜDM Xabd ]calaonaa AÜz

sayao saugarNaI baaš do[ GarT\yaaXaI qaara
AsaM baovaarXaI ijaNaM saÜsavaonaa ]navaara


Bhalya
Monday, January 20, 2003 - 11:48 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


1
inama-LXaa paNyaavar trMgata para
saMqa sar%yaa naBaacao rMga saOravaOra
kXaI pa}la ]calaU laaTaMQalao mana
BaagyavaMtaÊ tuJyaasaazI janma baÜLvaNa

_____________________________________________
2
bagaL\yaaMcyaa ZvaL\yaa maaLa AaBaaL gaolyaa
itcyaa laalasar naKat maoMdI gaÜMduna AÜlyaa
inaL\yaa inatL DÜL\yaaMt saarKo naBa BarkTto
dUr naBaacyaa plyaaD kuzlao gaava naaMdto
_____________________________________________

3
jaasvaMdIcyaa faMdIvarlao }na qarkto
qarkibaqarlyaa paNyaavartI trMga hÜto
KDkavar cauklyaa bagaL\yaapir dupar naustI
]GaD\yaavartI XauBa` maulaayama AMga Gaasato

_____________________________________________

4
duÁK do AvakaXavyaapI nao~ maaJao
baubbauLo jaLlaIt jaLlao caMd` maaJao
naa Ata ]rlaa kXaalaa Kod ica<aI
nagna BaT@yaa kaifralaa Xaap do


Iravati
Monday, January 20, 2003 - 5:47 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

Baalyaa...........

mast ro........


Great job..........

Paragkan
Monday, January 20, 2003 - 6:25 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

classic re .. !!

Saurabh
Monday, January 20, 2003 - 8:09 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


BaalyaaÊ ‘vahI’ maQalyaa Ap`tIma ro²


Bhalya
Tuesday, February 11, 2003 - 10:56 am:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

1

AÜlao hLdIcao AMga
ma} Éjaamyaacao laoNao
navaopNaI Jaolatanaa
jaD Jaalaolao caaMdNao

ksao lapoTUna Gyaavao
navao maoGaavaI AaBaaL
maoMdIgaÜMdlyaa hataMnaa
ihvaI- ibalaÜrI BaÜvaL

AXaa iJammaDvaoLolaa
AMga AaYaaZacao vhavao
DÜL\yaatlyaa maÜrNaIlaa
kahI Xakuna saaMgaavao

________________________________________________
2

nakÜ payaat pOMjaNa
nakÜ hatatlao cauDo
vaoDoÊ vaoD paMGa$na
svasqa paMdItlaI JaaDo

Assaa KDa TakU Aalao
paNaI KÜlaat bauDalao
dohavarlyaa roYaaMnaa
nau@to gaBaa-rNa Aalao

nausto vaoD paMGaravao
ihvyaa- vaLcaNaI jaavao
hUla psarNyaa AaQaI
pap p`aNaaMXaI japavao

]nho ]trlaI baaš
saaMjaprtIcyaa vaaTa
AayaabaayaaMXaI baÜlata
]gaa hܚla baÜBaaTa


Bee
Tuesday, February 11, 2003 - 12:22 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message


vaahÊ manaÜhr Aahot dÜnhI kivata. ²


Dafodils23
Tuesday, February 11, 2003 - 1:24 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

vaah Krca Cana Aahot kivata pihlaI jaast AavaDlaI

Paragkan
Tuesday, February 11, 2003 - 2:39 pm:   Edit Post Delete Post Print Post  Link to this message

aha .. class !!
 
Web maayboli.com

Topics | Last Day | Tree View | Search | User List | Help/Instructions | Content Policy | Notify moderators