र।हुल यांचे लेखन

शीर्षक प्रतिसाद
आपला कट्टा-गप्पाटप्पा मौजमस्तीविरंगुळा 16
'आठवणीतील मैत्रिण'गुलमोहर - ललितलेखन 14
फिट्टंफाटगुलमोहर - कथा/कादंबरी 25
त्याच त्या वळणावरी पुन्हा चालणार नाहीगुलमोहर - कविता 4
चमत्कार-दृष्टिकोन [संपादित]गुलमोहर - ललितलेखन 5
सुख [शतशब्दकथा]गुलमोहर - कथा/कादंबरी 11
अरे निष्ठुरगुलमोहर - कविता 4
सोबत संपलीगुलमोहर - गझल 1
दिवाळी मागतो घरोघरी गुलमोहर - कविता 16
चमत्कार-दृष्टिकोनगुलमोहर - ललितलेखन 7
मुक्तविहारीगुलमोहर - कविता 9
गुढप्रवासीगुलमोहर - कविता 11
तुझे ब्रह्म आहे शोषित जनी गुलमोहर - कविता 6
पैलतीरगुलमोहर - कविता 6
फसलेला डाव तुझा गुलमोहर - कविता 6
बुद्धीचा कोंडमारागुलमोहर - कविता 19
एक बंधन गुलमोहर - कथा/कादंबरी 28
येईल आता मृदगंधगुलमोहर - गझल 15
तुझ्यासवे जगताना (गाणे)गुलमोहर - गझल 4
सुटला प्रेमाचा वारा गुलमोहर - गझल 2
कोहंगुलमोहर - कविता 14
स्मृतिगंध- एक ह्रदयस्पर्शी प्रेमकथा गुलमोहर - कथा/कादंबरी 10
पहीला पाऊस-एक आठवणगुलमोहर - ललितलेखन 13
समजूनी आम्हाला घ्या रे गुलमोहर - कविता 19
शिक्षकदिनाच्या आठवणी विरंगुळा 13
श्रावणी सोमवार (विडंबन)गुलमोहर - विनोदी लेखन 69
सरकारी जन्मगुलमोहर - कविता 6
प्रतिशोध ??गुलमोहर - कविता 6
माझं झोपडं गळाय लागलं गुलमोहर - कविता 11
प्रवास अनंताचा [माझी पहिली गझल]गुलमोहर - कविता, गुलमोहर - गझल 12
मला गाढ झोपायचं आहे गुलमोहर - गझल 7
अतरंगी उत्पादनांच्या अफलातून जाहिराती स्पर्धा―B2 वनस्पती तेल―र।हुल मायबोली गणेशोत्सव २०१७ 14
तुझ्या सोबतीनं―भाग-२ (ह्रदयी वसंत फुलताना)गुलमोहर - कथा/कादंबरी 19
दु:ख उमटत नाही लेखणी गुलमोहर - कविता 13
सिग्नलची परी आणि मी गुलमोहर - कविता 53
प्रेमलहरीगुलमोहर - कविता 3
इंजिनियरिंग चाळीशी गुलमोहर - कविता 13
अतरंगी उत्पादनांच्या अफलातून जाहिराती स्पर्धा : फेसबुकसाठीचे रेडिमेड स्टेट्स : र।हुल मायबोली गणेशोत्सव २०१७ 20
प्रेमरंगगुलमोहर - कविता 6
शापित जीणंगुलमोहर - कविता 5
निसटलेले क्षण गुलमोहर - कविता 4
अस्वस्थ एकटाच उरलो गुलमोहर - कविता 5
नाथ सांप्रदायधार्मिक 22
राजकुमारीगुलमोहर - कविता 4
वाद संवादगुलमोहर - कविता 4
खंत राखीला वाटतेगुलमोहर - कविता 7
मैत्रीदिनाच्या निमित्तानेगुलमोहर - ललितलेखन 5
शब्द रुसवा गुलमोहर - कविता 11
पुन्हा कधी ―भाग पहिलागुलमोहर - कथा/कादंबरी 12
मी नविनगुलमोहर - कविता 9

Pages