झापोतेक

मेसोअमेरिका (3) - झापोतेक (The People)

Submitted by हेमांगीके on 17 May, 2012 - 12:52

मेसोअमेरिका (२) - ओल्मेक (Mother Culture)

१६ व्या शतकात स्पॅनिशांनी, आपण जिंकलेल्या मेसोअमेरिकन वसाहतीतल्या लोकांची माहिती गोळा करून दस्ताऐवज बनवायला सुरवात केली. त्यासाठी त्यांनी काही आस्तेक जमातींशी संपर्क साधला. या जमाती स्वत:ला “Tzapotecatl “ असं म्हणत. Tzapotecatl चा अर्थ "People of the place of Sapote". (झापोतेकांचा असा समाज होता ही त्यांचे पूर्वज सापोतेच्या(१) झाडावरून आले.) स्पॅनिशांना तो शब्द काहीसा “Zapotea “ असा वाटला आणि त्यांनी या जमातींना Zapotec असं संबोधलं .

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - झापोतेक