तंत्रज्ञान

कॅसेट चे सी डी मध्ये रुपांतरण

Submitted by षड्जपंचम on 30 June, 2011 - 13:30

चुकीच्या ठिकाणी धागा उघडला असल्यास माफी असावी..

मला काही जुन्या cassettes चे cd मध्ये रूपांतरण करायचे आहे... मी सरळ सरळ laptop समोर ठेवून रेकॉर्ड केले .. पण इतके व्यवस्थित आले नाही.. audacity मधून थोड्या सुधारणा करू शकलो.. पण मला विचारायचे आहे की कुणी व्यावसायिक स्वरूपात हे करू शकतात का? पुण्यात कुठे हे करून मिळेल?

शिवाय ध्वनीमुद्रणाचा दर्जा एडिट करणे शक्य असते का?

ह्या सर्वांसाठी साधारणपणे किती फी आकारतात?

आपले सण, एक तंत्र आणि मंत्र.

Submitted by सत्यजित on 17 June, 2011 - 02:47

गेले काही दिवस बर्‍याच ठिकाणी, आपल्या संस्कृतीला लोक नाव ठेवताना दिसली. धर्मावरुन वाद विवाद वाचले. वट सावित्री कसा बुरसटलेला सण आहे हे वाचले. कीव आली आजच्या सो कॉल्ड "आधुनिक विचार सरणीची".

ते सात जन्म आणि यम या पलिकडे आपण जात नाही, ग्लोबल वॉर्मींग बद्दल चर्चा हिरीरीने करतो. मग मॅरेथॉन काय, अर्थ डे, ग्रीन डे काय? हे डे साजरे करणे म्हणजे पुढारलेपण का? वट सावित्री राहो पुराणात पण "Big Banyan day" असं तरी काही साजर करा. एक झाड (सण) मोडलत तरी एक नविन झाड लावालाना, सगळ उजाड करणारी आधुनिकता कसली?

अनुदिनी परिचय-६: वातकुक्कुट

Submitted by नरेंद्र गोळे on 12 June, 2011 - 07:57

अनुदिनी: वातकुक्कुट. हवामानशास्त्राची ओळख मराठीतून.

http://vatkukkut.wordpress.com/

अनुदिनीकार: वरदा वैद्य

अनुदिनीची सुरूवात: नोव्हेंबर २००६

अनुदिनीची वाचकसंख्या: २०१० मध्ये २,९००

अनुदिनीतील एकूण नोंदी: २३

ऑनलाईन सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅमिंग जॉब

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 2 June, 2011 - 01:26

ऑनलाईन सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅमिंग जॉब

सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅमिंग शिकलं तर ऑन लाईन जॉब मिळू शकतात का? मध्ये मी एक अशी वेब साइट पाहिली होती. तिच्यावर घेतलेलं काम काही दिवसात पूर्ण करुन द्यायला लागायचं.

ज्याला प्रॉग्रॅमिंग माहीत नाही, त्याने शिकताना कसे आणि काय शिकावे?

ऊर्जेचे अंतरंग-१३: ऊर्जेच्या गरजेची विस्तारती क्षितिजे

Submitted by नरेंद्र गोळे on 31 May, 2011 - 08:19

आपली स्थापित वीजनिर्मितिक्षमता आणि वर्तमान पंचवार्षिक योजनेदरम्यान (२००७-२०१२) त्यात आपण घालणार असलेली भर खालील तक्त्यात दाखवलेली आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचा, जानेवारी २००८ मध्ये, असा दावा आहे की २०१२ मध्ये खालीलप्रमाणे स्थापित क्षमतेत भर पडल्यास आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्णपणे पुरवता येतील.

ऊर्जेचे अंतरंग-११ व १२: दैनंदिन व्यक्तिगत शारीरिक गरज

Submitted by नरेंद्र गोळे on 20 May, 2011 - 04:53

ऊर्जेचे अंतरंग-११: दैनंदिन व्यक्तिगत शारीरिक गरज

आपल्या दैनंदिन व्यक्तीगत शारीरिक गरजेकरता लागणारी ऊर्जा, घरगुती उपकरणांसाठी प्रतिदिन लागणारी ऊर्जा, आपल्याला दररोज उष्णता, उजेड, वारा, पाणी, वातानुकूलन, परिवहन इत्यादी गरजांसाठी लागणारी ऊर्जा लक्षात घेतली आणि ती आपण मिळवतो कशी ह्याचा ताळेबंद लक्षात घेतला तर आपण तिच्या निरंतर उपलब्धतेसाठीचे नियोजन व्यवस्थित करू शकू.

प्रथमतः आपल्या दैनंदिन व्यक्तिगत शारीरिक गरजांचा ताळेबंद पाहू. आपल्याला दैनंदिन व्यक्तिगत शारीरिक गरजेसाठी ऊर्जा लागते किती आणि मिळते कशी (कशातून) ? प्रथम बघू या, लागते किती ते.

ऊर्जेचे अंतरंग-१०: उर्जेच्या एककांची कथा

Submitted by नरेंद्र गोळे on 13 May, 2011 - 01:30

सर आयझॅक न्यूटन (०४-०१-१६४३ ते ३१-०३-१७२७) सफरचंदाच्या झाडाखाली बसले होते. झाडावरून सफरचंद पडले. झाडापासून सुटलेले फळ पृथ्वीकडेच का खेचल्या जाते? हा विचार करता करता त्यांना गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागला. गुरुत्वाकर्षण हे बल असते. हे बल गुरुत्व म्हणजे मोठेपणाने प्राप्त होते. जेवढे वस्तुमान मोठे तेवढेच त्याचे गुरुत्वही आणि म्हणूनच गुरुत्वाकर्षणही. चंद्र पृथ्वीच्या मानानी सहापट लहान वस्तुमानाचा. म्हणून त्याचे गुरुत्वाकर्षणही सहापट कमी. याशिवाय, जर पडणारे फळ मोठे असेल तर त्यावरील ओढीचे (त्वरणाचे) बलही जास्त असणार.

ऊर्जेचे अंतरंग-०९: ऊर्जेची मूलतत्त्वे

Submitted by नरेंद्र गोळे on 5 May, 2011 - 07:58

ऊर्जा ही बहुधा विश्वाचे अंतर्बाह्य वर्णन करू शकेल अशी एक अर्थपूर्ण अभिव्यक्ती आहे. भौतिकशास्त्र व जीवशास्त्र यांसाठी ती आधारभूत आहेच, शिवाय आपल्या उद्योगसंपन्न समाजाच्या बहुतेक आविष्कारांसाठीही ती महत्त्व राखते. ऊर्जा म्हणजे दळणवळण, वातानुकूलन, शेतीसाठी लागणारी खते आणि उद्योगांना लागणारी रासायनिक उत्पादने ह्यांसाठीचे इंधनच नव्हे तर अन्न, घरबांधणी व एकूणच मानवाच्या कल्याणासाठी लागणारे इंधन होय.

ऊर्जेचे अंतरंग-०८: मोजू कसा, किती मी तुज

Submitted by नरेंद्र गोळे on 3 May, 2011 - 06:50

एककास (युनिटला) चार रुपये दराने एन्रॉन वीजनिर्मिती करणार म्हटल्यावर सगळ्यांच्या भुवया वर चढल्या होत्या त्यावेळी. कारण तेव्हा वीज, मराविमं (महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ) दर एककास दीड रुपया दराने सामान्य ग्राहकांना देत होते. एन्रॉनचा प्रस्ताव त्यावेळी तरी भविष्यातलाच होता. सामान्यांना ह्या तफावतीचे राजकारण उमगले नाही. आज मुंबईला वीज पुरवठा अविरत करता यावा म्हणून दर एककास सात-आठ ते दहा-पंधरा रुपये दराने महागाईची वीज मिळवितांनाही नाकी नऊ येत आहेत. तेव्हाच जर तुलना शास्त्रीय पद्धतीने करून त्वरित ऊर्जोत्पादन सुरू केले असते तर आजचे दिवस ना दिसते.

ऊर्जेचे अंतरंग-०७: शून्य ऊर्जेकडे आणि ऊर्जस्वलतेकडे वाटचाल

Submitted by नरेंद्र गोळे on 27 April, 2011 - 07:16

वाफेतली ऊर्जा काढून घेतली तर तिचे पाणी होते. पाण्यातली ऊर्जा काढून घेतली तर त्याचा बर्फ होतो. बर्फातली ऊर्जा काढून घेतली तर त्याचे काय होते? त्याचे तापमान ऊर्जा काढून घेत जावी तसतसे घटत जाते. बर्फाला जसजसे निववत जावे तसतसे निववणार्‍या पदार्थाचे तापमान वाढत जाते. म्हणजे मग तो पदार्थ पुन्हा बर्फास निववू शकत नाही. जेव्हा निववणारे पदार्थच संपत जातात तेव्हा मग बर्फाला आणखी निववणे शक्य होत नाही. कारण मग त्या तापमानापेक्षा कमी तापमानाचे निववणारे पदार्थच उपलब्ध होत नाहीत. अशा तापमानाला निव्वळ शून्य अंश तापमान म्हणतात.

Pages

Subscribe to RSS - तंत्रज्ञान