चिकन

चिकन कालिमिरी

Submitted by मिनी on 8 December, 2011 - 16:12
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

व्हेरिएशन ऑन अ थीम : आर्रोझ कॉन पोयो आल एस्तिलो इन्दियो

Submitted by मेधा on 3 October, 2011 - 22:39
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

बटर चिकन ( जुन्या मायबोलीमधील कृती)

Submitted by संपदा on 24 September, 2011 - 16:46
लागणारा वेळ: 
१ दिवस
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ग्रिल्ड चिकन विथ मार्साला सॉस

Submitted by अंजली on 5 May, 2011 - 12:17
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

पारंपारीक चिकन/मटण रस्सा

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 4 August, 2010 - 06:39
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

ग्रिन चिकन

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 4 August, 2010 - 02:35
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - चिकन