मोदक

प्रसाद - केशर बदाम पेढे / मोदक

Submitted by लाजो on 7 August, 2013 - 09:45
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

तळणीचे मोदक (रवा,मैदा वापरून)

Submitted by माधवी. on 9 July, 2013 - 17:22
लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

नैवेद्य १) मोदक

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 7 August, 2011 - 15:11
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - मोदक