केनया

शहामृगांच्या भेटीला

Submitted by दिनेश. on 22 April, 2011 - 15:28

आज नैरोबी पासून तासाभराच्या अंतरावर असलेल्या मसाई ऑयीस्ट्रीच फार्मवर गेलो होतो. नैरोबीहून मोंबासाला जायला जो रस्ता आहे, (त्याला मोंबासा रोड असेच म्हणतात) त्यावर अथी नावाची एक नदी आहे. त्या परिसरात हे फार्म आहे. रस्ता अधूनमधून खराब आहे त्यामूळे ४ व्हील ड्राईव्ह नसेल, तर पाऊसपाणी बघून जावे लागते. आज सुदैवाने पाऊस नव्हता.

इथल्या बहुतेक फार्मवर असतो तसा ब्रिटिशकालीन अँबियन्स जपलेला असतो. खूप विस्तीर्ण आवार आहे याचे. इथे शहामृगांची पैदास केली जाते. साधारण ५ महिन्याचे पक्षी खाण्यासाठी वापरतात. त्याचे मांस २५०० रुपये किलो या दराने विकले जाते.

गुलमोहर: 

द ग्रेट रिफ्ट व्हॅली - भाग २ (आणखी फोटोंसकट)

Submitted by दिनेश. on 4 January, 2011 - 04:57

तर हे आहे नारोकचे सनातन हिंदु मंदिर. बाहेरून जरी फार भपका नसला, तरी आत देऊळ, सुसज्ज खोल्या वगैरे सर्व काही आहे. एक छोटा हॉलही आहे.

त्या वाटेने जरा पुढे गेल्यावर हे एक सुंदर फूल दिसले.

गुलमोहर: 

द ग्रेट रिफ्ट व्हॅली - भाग १

Submitted by दिनेश. on 3 January, 2011 - 14:45

केनयाबरोबर उल्लेख होतो तो मसाई मारा या भागाचा. या देशात येणारे बहुसंख्य पर्यटक त्याच भागात
जातात. बिग फ़ाइव्ह, म्हणजे हत्ती, गेंडा, जिराफ़, चित्ता आणि सिंह यांचे हमखास दर्शन त्या भागात
घडते (घडवले जाते.) हरिण, पक्षी, माकडे यांना खिजगणतीत धरले जात नाही.

केनयात अनेक वर्षे राहूनही मला तिथे जावेसे वाटत नाही. डोळ्यासमोर सिंहाचे कुटुंब शिकारीवर ताव
मारतय, हे बघण्याची माझी मानसिक तयारी नाही. याच कारणसाठी मी घराजवळच असलेल्या, नैरोबी
नॅशनल पार्कमधेही आजतागायत गेलेलो नाही.

पण मसाई माराला जायचा जो रस्ता आहे, तो रिफ़्ट व्हॅली मधून जातो. त्या रस्त्याचे मात्र मला

गुलमोहर: 

लेक नैवाशा भाग १

Submitted by दिनेश. on 27 December, 2010 - 15:27

आफ्रिका खंडात अनेक वैशिष्ठपूर्ण सरोवरे आहेत आणि त्यापैकी ३ केनयात आहेत.
जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे गोड्या पाण्याचे सरोवर (क्षेत्रफळ ६७००० चौ. कि.मी.) लेक व्हिक्टोरिया चा काही भाग केनयात आहे. युगांडा, केनया आणि टांझानिया या तिन्ही देशांच्या सीमा या सरोवरात मिळतात आणि नाईल नदीचा उगम या सरोवरात होतो. या सरोवराच्या काठी मी २ वर्षांपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य केले आहे.

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - केनया