गाली

गाली गुलाब फुलले

Submitted by सकाळ on 19 December, 2010 - 13:06

या गोड प्राजक्ताशी उन्मुक्त वात वाहे
सोडून भान सारे ती त्याचीच वाट पाहे ॥

गाली गुलाब फुलले ओठात गीत आहे
का लाजते रति ग तू त्याची प्रियाच आहे ॥

डोळ्यातल्या स्वप्नांचा मनीही गाज आहे
तुझीच साथ द्याया चंद्र चंद्रिका आज आहे ॥

या शीतल चांदराती तेवती तू वात आहे
भरेल ओंजळी ज्याची प्रकाशे तो त्याचाच हात आहे ॥

शांत नदीचा किनारा का ग खळाळत आहे
कि तुझिया मनाची हुरहूर तो दाखवीत आहे? ॥

सांभाळ मदनिके ग चाहूल त्याचीच आहे
स्वप्नांना रंग द्याया आजची हि रात आहे ॥

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - गाली