दिनेशदा

मस्कत सलालाह सहल, भाग १५ - मस्कतचा राजवाडा

Submitted by दिनेश. on 17 March, 2015 - 05:27

मस्कत सलालाह सहल - ओळख आणि प्राथमिक माहिती. http://www.maayboli.com/node/52462

मस्कत सलालाह सहल, भाग १ - मस्कतला प्रयाण http://www.maayboli.com/node/52504

मस्कत सलालाह सहल, भाग २ - सलालाह मधली पांडवलेणी स्मित http://www.maayboli.com/node/52568

मस्कत सलालाह सहल, भाग ३ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52611

मस्कत सलालाह सहल, भाग ४ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52672

मस्कत सलालाह सहल, भाग ५ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52710

मस्कत सलालाह सहल, भाग ६ - मस्कत. सुलतान काबूस ग्रँड मॉस्क, बाह्यदर्शन http://www.maayboli.com/node/52750#comment-3449397

पेने पास्ता विथ चेरी टोमॅटोज

Submitted by दिनेश. on 15 March, 2015 - 15:26
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मस्कत सलालाह सहल, भाग १४ - कुरुम रोझ गार्डन

Submitted by दिनेश. on 6 March, 2015 - 04:06

मस्कत सलालाह सहल - ओळख आणि प्राथमिक माहिती. http://www.maayboli.com/node/52462

मस्कत सलालाह सहल, भाग १ - मस्कतला प्रयाण http://www.maayboli.com/node/52504

मस्कत सलालाह सहल, भाग २ - सलालाह मधली पांडवलेणी स्मित http://www.maayboli.com/node/52568

मस्कत सलालाह सहल, भाग ३ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52611

मस्कत सलालाह सहल, भाग ४ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52672

मस्कत सलालाह सहल, भाग ५ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52710

मस्कत सलालाह सहल, भाग ६ - मस्कत. सुलतान काबूस ग्रँड मॉस्क, बाह्यदर्शन http://www.maayboli.com/node/52750#comment-3449397

Khachapuri from Georgia

Submitted by दिनेश. on 2 March, 2015 - 08:25
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मस्कत सलालाह सहल, भाग १३ - रॉयल ऑपरा हाऊस, प्रेक्षागृह

Submitted by दिनेश. on 2 March, 2015 - 07:07

मस्कत सलालाह सहल - ओळख आणि प्राथमिक माहिती. http://www.maayboli.com/node/52462

मस्कत सलालाह सहल, भाग १ - मस्कतला प्रयाण http://www.maayboli.com/node/52504

मस्कत सलालाह सहल, भाग २ - सलालाह मधली पांडवलेणी स्मित http://www.maayboli.com/node/52568

मस्कत सलालाह सहल, भाग ३ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52611

मस्कत सलालाह सहल, भाग ४ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52672

मस्कत सलालाह सहल, भाग ५ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52710

मस्कत सलालाह सहल, भाग ६ - मस्कत. सुलतान काबूस ग्रँड मॉस्क, बाह्यदर्शन http://www.maayboli.com/node/52750#comment-3449397

मस्कत सलालाह सहल, भाग १२ - रॉयल ऑपरा हाऊस, बाह्यदर्शन

Submitted by दिनेश. on 27 February, 2015 - 04:26

मस्कत सलालाह सहल - ओळख आणि प्राथमिक माहिती. http://www.maayboli.com/node/52462

मस्कत सलालाह सहल, भाग १ - मस्कतला प्रयाण http://www.maayboli.com/node/52504

मस्कत सलालाह सहल, भाग २ - सलालाह मधली पांडवलेणी स्मित http://www.maayboli.com/node/52568

मस्कत सलालाह सहल, भाग ३ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52611

मस्कत सलालाह सहल, भाग ४ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52672

मस्कत सलालाह सहल, भाग ५ - सलालाह http://www.maayboli.com/node/52710

मस्कत सलालाह सहल, भाग ६ - मस्कत. सुलतान काबूस ग्रँड मॉस्क, बाह्यदर्शन http://www.maayboli.com/node/52750#comment-3449397

मस्कतमधला तूफानी पाऊस ( मित ने पाठवलेले फोटो )

Submitted by दिनेश. on 25 February, 2015 - 05:44

मस्कत सहलीचे काही भाग अजून यायचे आहेत. पण मी मागच्या भागात वर्णन केल्याप्रमाणे त्या दिवशी तिथे तूफान पाऊस झाला.

मस्कतमधे दगडाचे डोंगर असल्याने सर्व पाणी तिथे न अडता रस्त्यावरच आले. असा पाऊस असा तिथे नियमितपणे येऊ लागला आहे.

तिथल्या घरांची आणि रस्त्यांची बांधणी पावसासाठी केलेली नाही, त्यामूळे पाणी वहात राहते. तिथे ज्या नद्या आहेत त्या एरवी कोरड्याठाकच असतात ( कधी काळी त्यातून पाणी वहातही असेल, नदीचे पात्र रुंद आहे. )
पण त्या दिवशी रुवी नदीतही भरपूर पाणी वहात होते.

दोनतीन तास पावसाचे थैमान चालू होते. मायबोलीकर मित ने पाठवलेले हे फोटो..

१)

Pages

Subscribe to RSS - दिनेशदा