विचार

शाळे बाहेरच्या शाळा - भाग २ (अंतिम)

Submitted by रणजित चितळे on 16 December, 2010 - 00:40

शाळे बाहेरच्या शाळा - भाग १

नैसर्गिकरीत्या कसा कमी करायचा ह्याचे शिक्षण नसते. मनाची प्रसन्नता कशी टिकवून ठेवायची ह्याचे शिक्षण नसते. ह्या जगात ज्याला प्रसन्नतेने व आनंदाने जगता आले आहे, तोच मनुष्य यशस्वी गणला जातो.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

शाळे बाहेरच्या शाळा - भाग १

Submitted by रणजित चितळे on 14 December, 2010 - 02:35

आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा आमची आई रोज दुपारी आम्हाला रेल्वेलाइन जवळच्या गणपतीच्या देवळात घेऊन जायची. कधी तिथे कीर्तन चाललेले असायचे ते ऐकायला बसायचो, कधी प्रवचन चाललेले असायचे त्याला जायचो. कीर्तन दोन भागात असायचे पाहिल्या भागात भागवतातली एक कथा किंवा पुराणातली एखादी घटना भजनांबरोबर कीर्तनकार सांगायचे. मजा यायची. दुसऱ्या भागात सांगितलेल्या कथेचा मथितार्थ सांगायचे. हा भाग जरा गंभीर असायचा व सुरवातीला कंटाळा यायचा पण वय वाढल्यावर आवडायला लागला. कथेचे सार दुसऱ्याच भागात असते हे कळले. प्रवचनेचे विषय जरा गंभीर असायचे.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

हनुमानाचा शाप व त्यावर उतारा – भाग ४ (अंतिम)

Submitted by रणजित चितळे on 10 December, 2010 - 00:46

हनुमानाचा शाप व त्यावर उतारा - ३

Submitted by रणजित चितळे on 30 November, 2010 - 02:46

हनुमानाचा शाप व त्यावर उतारा – भाग २

Submitted by रणजित चितळे on 23 November, 2010 - 00:50

हनुमानाचा शाप व त्यावर उतारा – भाग १

Submitted by रणजित चितळे on 18 November, 2010 - 22:42

प्रास्ताविक

प्रसिद्ध ब्रिटिश सेनांनी फील्ड मार्शल फिलिप चेटवुडच्या शब्दात थोडा बदल करून राष्ट्रव्रती कसा असावा हे थोडक्यात सांगतो -

आपल्या राष्ट्राची सुरक्षा, राष्ट्राचा सन्मान आणि राष्ट्राचे कल्याण - नेहमीच सगळ्यात आधी.

तद्नंतर आपल्या परिवाराचा सन्मान, परिवाराचे कल्याण आणि परिवाराची सोय.

स्वतःची सोय, स्वतःचे कल्याण व स्वतःची - सुरक्षा शेवटी, नेहमीच शेवटी.

हनुमानाचा शाप व त्यावर उतारा – पहिल्या भागात खालील निर्देशित मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे.

हिंदू धर्म - विषय प्रवेश
मानवाचे अस्तित्व

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - विचार