ल्लित्त्लेमोमेन्त्स

... रंग माझा वेगळा

Submitted by छन्दिफन्दि on 8 November, 2022 - 13:24

खरं सांगायचं तर रंगांची खरी गम्मत मला खूप उशिरा म्हणजे आता आताच कळायला लागली.

Subscribe to RSS - ल्लित्त्लेमोमेन्त्स