मायबोली गणेशोत्सव २०२२

कथाशंभरी २ - चक्रनेमिक्रमेण - हरचंद पालव

Submitted by हरचंद पालव on 6 September, 2022 - 20:41

अंगणात येऊन रघूने गेले सहा महिने बंद असलेल्या शेजारच्या घराकडे सवयीने पाहिले आणि पुन्हा काहीतरी आवाज येतो आहे असे वाटून तो चपापला. खात्री करण्याकरिता दारापाशी गेला आणि कुठल्यातरी भितीने आल्यापावली स्वगृही परतला. त्या बंद घराच्या आतून ती सगळा प्रकार सीसीटीव्हीवर बघत होती. पण तिकडे लक्ष देण्यापेक्षा आत्ता व्हिडिओ कॉलवर मैत्रिणीशी बोलणे गरजेचे होते. बर्‍याच दिवसांनी दोघींना मोकळा वेळ मिळाला होता. नाही म्हटले तरी काही वर्षे लोटली होती. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. अचानक एकीचे लक्ष तिकडे गेले. अरे हे काय! सीसीटिव्हीवर रघू पुन्हा घराबाहेर पडलेला दिसला.

विषय: 

कथाशंभरी२ - "स्वरूप पाहता लोचनी"-अनन्त_यात्री

Submitted by अनन्त्_यात्री on 6 September, 2022 - 12:55

अंगणात येऊन रघूने गेले सहा महिने बंद असलेल्या शेजारच्या घराकडे सवयीने पाहिले आणि .....

माबोमहाराजांचा आवाज त्याच्या कानात घुमू लागला, " स्वरूप जाणायचे तर मला त्वरित हाक घाल, मी मार्ग दाखवीन"

मंत्रचळ लागल्यासारखा रघू त्या बंद दारासमोर उभा राहून पुटपुटला," मी तयार आहे माबोमहाराज"

दार आरशासारखं चमकू लागलं अन् रघूला स्वरूपं दिसू लागली..

कधी खुनी, कधी मांत्रिक, कधी बलात्कारी, कधी परग्रहनिवासी,कधी हॅरीसुत, अन् एकदा तर चक्क बैल?

बैलरूपात आत्मदर्शन होताच हतबुद्ध होत्साता हंबरला रघू,"महाराज वाचवा आता. स्वरूप दर्शन नाही सहन होत"

कथाशंभरी - आठवण - बिपीन सांगळे

Submitted by बिपिनसांगळे on 6 September, 2022 - 12:12

आठवण
--------
बर्याच दिवसांनी दोघींना मोकळा वेळ मिळाला होता . नाही म्हणलं तरी काही वर्षं लोटली होती. पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं होतं. अचानक एकीचं लक्ष तिकडे गेलं. अरे, हे काय ? ...
नदीच्या विस्तीर्ण पात्रात काही बोटी डौलाने फिरत होत्या .
एक बोटीत तो होता . भडक फॅशनचे कपडे घातलेला . त्याने एक पेडल बोट घेतली होती . टू सीटर . त्याच्याबरोबर एक तरुणी होती . तीही भिरभिरीच ! दोघेही एकमेकांशी हसून , स्पर्शून बोलत होते .

विषय: 

कथाशंभरी२- समज गैरसमज

Submitted by अज्ञानी on 6 September, 2022 - 08:16

..... आज नव्याने सेतु बांधावा का ह्या विचारात असतानाच मागून हाक आली.

स्वामी, जिथेतिथे कथाशंभरीमध्ये रघू म्हणजे कोणीतरी खुप वाईटच असणार असा समज देशात दृढ़ होऊ लागलाय.

ह्याला दुजोरा देणारा धीरगंभीर स्वर उमटला.

प्रभु, निस्सीम भक्तीने रघूरामाची सत्ता घरावर प्रेमळपणाने स्विकारणारे जनवासी ह्या वसुंधरेवर दुर्मिळ झालेले असताना नलनिलांची अद्भुत विद्या फक्त द्विपक्षीय चर्चामध्ये मांडवलीचे सेतु बांधण्यापुरताच शिल्लक राहिलीय का असेच दृश्य पाहण्यात येत आहे.

विषय: 

कथाशंभरी २ - रघू - अज्ञानी

Submitted by अज्ञानी on 6 September, 2022 - 01:54

दरवेळी माझ्यासोबतच सर्व सण साजरे व्हायचे. आज तर विशेष महत्व म्हणून पुरणाचा बेत असायचा. फुलांच्या माळा आणि मस्त झूल सुद्धा. आनंदाने माझ्या अंगावर रोमांच उठायचे आणि त्याचबरोबर घुंगराची लयबद्ध किणकिण... त्या आवाजासरशी प्रत्येकवेळी माझ्याकडे कौतुकाने पाहिलेली ती प्रेमळ नजर...डौलदार वशिंडावर मारलेली मायेची थाप... आज सर्व सर्व काही तिव्रतेने आठवतंय. धनी अचानक गेल्यावर कर्जफेडीसाठी उरलेली पूंजी म्हणजे मीच होतो फक्त ! त्यानेही भागले नाही म्हणून घरावर जप्ती झाली.. आणि माझी बैठक सावकाराच्या घरी !!

विषय: 

कार्टून कॅरॅक्टर - मायबोली आयडी - GRU - छोट्या दोस्तांचे नाव -सौम्या

Submitted by Gru on 5 September, 2022 - 12:35

कार्टून कॅरॅक्टर - Killua

Killua.jpeg

कार्टून कॅरॅक्टर - मायबोली आयडी - GRU - छोट्या दोस्तांचे नाव -सौम्या

Submitted by Gru on 5 September, 2022 - 12:34

कार्टून कॅरॅक्टर - Nagatoro

Nagatoro.jpeg

कार्टून कॅरॅक्टर - मायबोली आयडी - GRU - छोट्या दोस्तांचे नाव -सौम्या

Submitted by Gru on 5 September, 2022 - 12:33

कार्टून कॅरॅक्टर - Rikka

Rikka.jpeg

कार्टून कॅरॅक्टर - मायबोली आयडी - GRU - छोट्या दोस्तांचे नाव -आर्या

Submitted by Gru on 5 September, 2022 - 12:22

कार्टून कॅरॅक्टर -साकुरा

Sakura.jpeg

Pages

Subscribe to RSS - मायबोली गणेशोत्सव २०२२