म्हातारपण

"आसरा"- एक वृद्धाश्रम!

Submitted by चंद्रमा on 7 July, 2021 - 13:15

....................... सह्याद्रीच्या गर्भामध्ये दडलेलं मानवी लोकवस्तीपासून दूर असलेलं जणू काही या मानवरूपी जनावराच्या माणसाळलेल्या प्रवृत्ती पासून सावध राहण्यासाठी हा 'आसरा' काही दैवी दानशूरांनी निर्माण केला होता. दुतर्फा अशोक आणि शाल वृक्षांची गर्दी असलेलं, सभोवताली 'कदंब', 'किकर', 'मधुक', 'पिंपळ', 'किथुक' वृक्षांनी बहरलेलं 'आसरा' हे एक नीरव शांततेचं सौख्य होतं! या वृक्षावर आपले पंख फडफडवणाऱ्या 'तितिर', 'चक्रवाक', 'सारंग','धनछडी','रानराघू' यांच्या मंजुळ ध्वनींनी सदासर्वदा फुललेलं असायचं!

म्हातारपण

Submitted by Asu on 18 February, 2019 - 09:50

म्हातारपण

अमर्याद आकाश तुमचं
म्हणतात त्याला बालपण
आक्रसलेलं आकाश आमचं
म्हणतात त्याला म्हातारपण

म्हातारपण म्हणे बालपण !
म्हणायला ठीक आहे
खर तर नियतीची
आयुष्याला भीक आहे

बालपण उगवता सूर्य,
प्रकाश देण्या उठलेला
म्हातारपण बुडता सूर्य,
प्रकाश देऊन मिटलेला

थकलेला, भागलेला,
क्षितिजावर रेंगाळणारा
कृतघ्न जनांना आठवून,
तांबडा लाल, झुकलेला

म्हातारपणात कोण देईल,
तारुण्याचा आधार ?
कोण देईल बुडत्याला
आयुष्य उधार !

शब्दखुणा: 

म्हातारपणीची प्रार्थना

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 20 November, 2010 - 07:04

काल ईमेलामधून इंग्रजी भाषेतील एक फार मार्मिक प्रार्थना वाचायला मिळाली. ''प्रेयर फॉर दि एजिंग''. खरे तर ती बर्‍यापैकी गंभीरपणे लिहिली गेली आहे. त्या प्रार्थनेत काही नर्म विनोदी छटा तर थोडासा उपरोधही जाणवला. असो.... ज्याचे त्याचे आकलन!! प्रार्थना असल्यामुळे ती ना धड काव्यप्रकारात मोडत आहे, ना गद्यात. पण तिचा आशय लक्षवेधक आहे. म्हातारपणीच्या किंवा वय वाढत जाईल तशा आढळत जाणार्‍या या स्वभावखुणा आणि त्यांची ह्या प्रार्थनेतून उमटलेली जाणीव मला आवडली. मूळ लेखक/ कवी माहीत नसल्यामुळे त्याचे/ तिचे नाव येथे देता येत नाहीए. त्या प्रार्थनेचा मी केलेला स्वैर भावानुवाद येथे देत आहे :

देवा तुला माहीत आहे

गुलमोहर: 

युगलगीतः तू माझी हो काठी, मी तुझी काठी

Submitted by पाषाणभेद on 16 October, 2010 - 09:59

युगलगीतः तू माझी हो काठी, मी तुझी काठी

आजोबा, आजी (दोघे):
तू माझी होशील काठी, मी तुझी काठी
एकमेकां आधार होवू सरत्या आयुष्यासाठी ||धृ||

आजोबा:
हलते हे जड डोके, डुगडुगते मान
कवळी कुठे चालली, नाही कसले भान

आजी:
केसांच्या बटा झाल्या, त्यांची नाही वेणी
स्वार्थी जगात फिकीर करावी कुणी?
चिंता नको, आता जगायचे एकमेकांसाठी

आजोबा, आजी (दोघे):
तू माझी होशील काठी मी तुझी काठी ||१||

आजोबा:
किती खस्ता खाल्या अन किती कष्ट केले

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - म्हातारपण