crypto

क्रिप्टो ( crypto )

Submitted by मिलिंद महांगडे on 21 May, 2022 - 06:51

" पुढचा प्रवास खूप अवघड आहे . "
" मला कल्पना आहे. "
" तुला खूप त्रास होईल "
" होऊ दे मी तो सहन करेन "
" एकटं रहावं लागेल … "
" मी राहीन "
“ खुप अडचणींचा सामना करावा लागेल . ”
“ मी करेन ”
" परत विचार कर "
" प्रश्नच नाही ! "
" ठीक आहे तर मग … जशी तुझी मर्जी "
" मी तयार आहे …. "

Pages

Subscribe to RSS - crypto