चिंचा कैरी

रानाच्या वाटेला एक बाभूलबन

Submitted by रानभुली on 2 March, 2021 - 10:42

रानाच्या वाटेला एक बाभूलबन
बोरीच्या हाका ऐकते गं मन

चिंचांत हरखली चव आंबटगोडीने
भान हरखले बाई कैरीच्या गंधाने
आमराई साऊली गर्द, जणू माऊलीमाया
कसा पाड लगडला गोड कैरीने वाकाया

तिने जपले शैशवपन रानाची वाट
रानाच्या वाटेला एक बाभूलबन
बोरीच्या हाका ऐकते गं मन

एक फांदी डहुळते का गं
केवड्याला बिलगतो नाग
बोरीला बोर, धुंद हा बहर
चित्तास हर्ष, आंबे मोहर

रानाच्या वाटेला एक बाभूलबन
बोरीच्या हाका ऐकते गं मन

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - चिंचा कैरी