पिनॅकोलाडा

एकमेवाद्वितिय

Submitted by सामो on 24 November, 2020 - 07:54

आयुष्याच्या वेगळ्या टप्प्यावरती त्याच ऐकलेल्या गाण्याचा, कवितेचा कसा वेगळा अर्थ समजुन येतो पहा.'रुपर्ट होम्स' यांचे 'पिनॅकोलाडा' गाणेच घ्याना. या गाण्यातील प्रसंग आधी सांगते. अवीट चालीचे गाणे आहे. त्यामधील कविताही खूप गोड आहे. सहजीवनाचा वेगळाच पैलू मोठ्या मिष्किलपणे उलगडून दाखवते.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पिनॅकोलाडा