suspense

क्रिप्टो ( crypto )

Submitted by मिलिंद महांगडे on 21 May, 2022 - 06:51

" पुढचा प्रवास खूप अवघड आहे . "
" मला कल्पना आहे. "
" तुला खूप त्रास होईल "
" होऊ दे मी तो सहन करेन "
" एकटं रहावं लागेल … "
" मी राहीन "
“ खुप अडचणींचा सामना करावा लागेल . ”
“ मी करेन ”
" परत विचार कर "
" प्रश्नच नाही ! "
" ठीक आहे तर मग … जशी तुझी मर्जी "
" मी तयार आहे …. "

बांद्रा वेस्ट १३

Submitted by मिलिंद महांगडे on 15 November, 2020 - 07:52

बांद्रा वेस्ट १३

 ' कोकेन  ' हा  शब्द कानावर पडला  आणि दोघे उडालेच. " काय  ?  " दोघांच्याही तोंडुन हाच शब्द बाहेर पडला. कदाचीत आपण चुकुन हे काहीतरी ऐकलं असावं असं वाटुन दोघेही भांबाऊन समोर पहात राहीले. हे कोकेन ,  चरस  असले प्रकार केवळ फिल्म मधे पाहीले आणि ऐकले होते. त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध कधी येईल असं त्यांना  स्वप्नात सुद्धा  वाटलं नव्हतं.  दोघांचीही डोकी सुन्न झाली.  

" एवढं घाबरायला काय झालं  ?  तुम्हाला घ्यायला सांगत नाही.  तुम्ही फक्त हे एका ठिकाणी पोहोचवायचंय . " वैनीसाहेब इतक्या सहज म्हणाल्या. की बाजारातुन किराणामाल आणुन एखाद्या ठिकाणी पोहोचवायचा आहे. 

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - suspense