माझी सर्कस परीक्षा ...

माझी सर्कस परीक्षा ...

Submitted by डी मृणालिनी on 15 September, 2020 - 02:03

माझ्या १० वी च्या home science ची प्रात्यक्षिक परीक्षा माझ्यासाठी परीक्षा कमी आणि सर्कसच जास्त होती. त्यामुळेच की काय ती माझ्यासाठी इतकी अविस्मरणीय होऊन बसली.
परीक्षेच्या आदल्या दिवशीच केंद्रावर जाऊन ' उद्या परीक्षा आहे ना ?' ' किती वाजता ?' ' इथेच ना ? ' असे सगळे बावळट प्रश्न विचारून आले. ( सर्वांची उत्तरं हॉल तिकीट वर ठळक अक्षरात लिहिली होती . तरीसुध्दा ! )

विषय: 
Subscribe to RSS - माझी सर्कस परीक्षा ...