गणेशपुराण

श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा - गट ब- चैत्रगंधा

Submitted by चैत्रगंधा on 30 August, 2020 - 06:28

सर्वप्रथम इतक्या वर्षांनी लेखणी हातात घ्यायला उद्युक्त केल्याबद्दल संयोजकांचे आभार.
खालील ओळी गणेशपुराणातील उपासनखंडातून घेतल्या आहेत. माझ्याकडे छापील प्रत आहे, त्यात बघून काही श्लोक उतरविले आहेत.
IMG-20200830-WA0040.jpg

विषय: 
Subscribe to RSS - गणेशपुराण