आठवणीतील शाळा :-6

आठवणीतील 'शाळा' :- 6

Submitted by Cuty on 3 March, 2020 - 06:09

प्राथमिक शाळा संपतासंपताच वेध लागले होते ते माध्यमिक शाळेचे. तेथील मोठी मुले, त्यांचा वेगळा गणवेष घालून ऐटीत सायकलवर शाळेत जाताना पहायचो आम्ही. त्यांच्या गणवेषाचे आणि सायकलचेसुद्धा खूप आकर्षण असायचे आम्हाला. तशीच सायकल, सॅक घेऊन आपण हायस्कूलमध्ये जाणार आहोत असे स्वप्न आम्ही बघायचो. रस्त्याने जाताना कधीतरी हायस्कूलच्या बाहेरून आतील दृश्य पहायचा प्रयत्न पण व्हायचा. जास्त काही दिसले नाही तरी लाकडी बेंच, त्यावर वह्यापुस्तके ठेवून, कोपर टेकवून शिकत असलेली मुले पाहून, लगेच जाऊन त्या बेंचवर बसायचा मोह व्हायचा.

Subscribe to RSS - आठवणीतील शाळा :-6