#Coorg#Kodagu#SCotland#Diversity#Equal Pay#

Diversity & Scotland of India

Submitted by Silent Banker on 7 February, 2020 - 12:40

सरत्या वर्षाला निरोप देताना व नववर्षाचे स्वागत करताना घडून गेलेल्या घडामोडींचा लेखाजोखा मांडणे अणि नविन वर्षाकडून असणाऱ्या अपेक्षांचे सुतोवाच करणे तसे आता नित्याचेच । कधी ते वेगवेगळ्या माध्यमांच्या "Annual Conclave" मध्ये चर्चिले जाते तर कधी ते घरबसल्या होणाऱ्या गप्पांच्या अड्ड्यात रंगते ।

विषय: 
Subscribe to RSS - #Coorg#Kodagu#SCotland#Diversity#Equal Pay#