आठवणीतील 'शाळा' :-1

आठवणीतील 'शाळा' :-1

Submitted by Cuty on 4 February, 2020 - 07:46

मी त्या भाग्यवान लोकांमधील एक आहे, ज्यांच्या आयुष्यात शाळा दोन वेळा येते. मी ज्या शाळेत शिकले, त्याच शाळेत शिकवले! म्हणायला हे अगदी साधे वाक्य, पण ज्यांना हा अनुभव आहे, त्यांचा ऊर भरून येतो हे सांगताना. असे असले तरी माझ्या या दोन्ही शाळांची सुरूवात मात्र अगदी रडारडी आणि नाखुशीनेच झाली होती. हो! अगदी शिक्षक म्हणून भरती झाल्यावर दुसर्यांदादेखील मला घरच्यांनी 'समजावून' शाळेत पाठविले होते. आजही आठवले की हसू येते!

Subscribe to RSS - आठवणीतील 'शाळा' :-1