अमेरिकन

लो कॅलरीज ग्रॅनोला (दही ग्रॅनोला रेसीपी बरोबर)

Submitted by मनःस्विनी on 28 January, 2010 - 23:45
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

क्रॅनबेरीची चटणी

Submitted by लालू on 5 December, 2009 - 14:27
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

व्हेजिटेरिअन चिली

Submitted by स्वाती_दांडेकर on 1 October, 2009 - 13:42
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

रेड चार्डचे सॅलड

Submitted by चाफा on 22 May, 2009 - 12:56
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

अ‍ॅपल-सिनेमन केक

Submitted by रूनी पॉटर on 24 March, 2009 - 21:57
apple cinneman cake
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

अ‍ॅपल रेलिश

Submitted by लालू on 24 February, 2009 - 16:15
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ओटमील रेझिन कुकीज

Submitted by मृण्मयी on 24 September, 2008 - 17:47
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

गाजराचे पॅनकेक

Submitted by क्ष... on 15 September, 2008 - 00:21
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
आहार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - अमेरिकन