अमेरिकन

एग्ज बेनेडिक्ट ऑन क्रॅब केक विथ हॉलंडाइज सॉस (फोटोसहित)

Submitted by तराना.. on 25 February, 2013 - 19:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

एग्ज बेनेडिक्ट ऑन क्रॅब केक विथ हॉलंडाइज सॉस (फोटोसहित)

Submitted by तराना.. on 25 February, 2013 - 19:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

क्रेपे (युरोपीयन डोसा)

Submitted by तृष्णा on 11 October, 2012 - 03:38
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

अ‍ॅपल क्रिस्प

Submitted by प्रीति on 2 April, 2012 - 22:56
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

चॉक चॉक चॉकिनीज.... (फोटोसहित)

Submitted by लाजो on 14 February, 2012 - 07:11
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

ओनियन रिंग्ज

Submitted by स्वाती२ on 5 February, 2012 - 20:18
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

अमेरिकन वॅफल्स

Submitted by अव्यक्त on 26 January, 2012 - 23:10
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

एग रोल - अंड्याचे रोल

Submitted by आरती on 14 November, 2011 - 10:24
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

क्रॅनबेरी सॉस

Submitted by आरती on 10 November, 2011 - 11:40
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मँगो पाय

Submitted by सायो on 10 November, 2011 - 10:48
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - अमेरिकन