लाडुली

तो एक तास

Submitted by माऊमैया on 25 December, 2019 - 02:24

एवढ्या गुलाबी थंडीत, झोप पूर्ण झाली नाही, हे कळत असूनही उठावंच लागतं. आणि सगळं भराभर आवरून घ्यावं लागतं. कारण लगेच ' तो एक तास ' सुरु होतो. नेहमीच येतो तसा. पण हल्ली एक महिनाभर, तो मला अगदी नकोसा वाटतो... आणि तिला तर अजिबातच आवडत नसेल 'तो'. असं का वागते ती सध्या, काही कळतंच नाही; आणि काय उपाय करावा, तेही समजत नाहीये.

ती, म्हणजे यावर्षी बालवाडीत जायला लागलेली माझी लाडुली लेक. आणि मी, तिची आई... तिच्यामुळे आईपणाच्या एकेक पायऱ्या चढत शिकणारी...

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - लाडुली