पारंपारीक मराठी

मटणाचा रस्सा

Submitted by लालू on 8 July, 2010 - 23:17
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

रानभाजी १३) सुरणाचे देठ

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 8 July, 2010 - 01:23
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

.

Submitted by क्ष... on 8 July, 2010 - 00:10
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
आहार: 
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मासे ८) कालवं

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 7 July, 2010 - 03:41
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

रानभाजी १२) मायाळू

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 6 July, 2010 - 01:46
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मासे ७) तिसर्‍या (शिवल्या)

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 2 July, 2010 - 02:30
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

रानभाजी ११) तालिमखाना

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 1 July, 2010 - 02:29
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मासे ६) बोंबिल

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 28 June, 2010 - 02:38
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

.

Submitted by क्ष... on 24 June, 2010 - 14:00
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
आहार: 
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

रानकंद - करांदे

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 24 June, 2010 - 03:27
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी