चिनी अनुवाद

उदास राणीची कथा - चिनी लोककथेचा स्वैर अनुवाद

Submitted by रमणी on 31 August, 2019 - 12:02

सगळ्या गोष्टींत असतो तसा याही गोष्टीत एक अगदी तेजस्वी राजपुत्र होता. सगळ्या गोष्टींप्रमाणे त्याच्याकडे जगाच्या पाठीवरची सगळी सुखं हात जोडून उभी होती, अवगुण म्हणून नावाला नव्हता. आं? काय म्हणालात? हो बरोब्बर. एक सुगंधी दुःख हवंच की उराशी. होतं. त्याला मनपसंत राजकन्या मिळाली नव्हती जी त्याच्या हृदयकमलावर नेहमी विराजमान राहील, जी त्याची पट्टराणी बनून त्याच्या ऐश्वर्यसंपन्न प्रसादाची शोभा वाढवेल, जिच्याभोवती तो नेहमीच रुंजी घालू शकेल आणि आपल्या अंतरीच्या अपार प्रेमाला व्यक्त करू शकेल.

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - चिनी अनुवाद