अबला

असे का घडते ?

Submitted by SATISH SHIVA KAMBLE on 13 August, 2019 - 12:55

क्षणिक सुखाच्या आनंदाची
मजा नराधमांनी चाखली,
कोवळ्या त्या कळीला भोगून
क्षणार्धात कोमेजून टाकली

पाणावलेल्या नयनांमध्ये
अश्रू मावेनासे झाले,
बागडण्याचे जीवन जणूकाही
तिच्यासाठी संपून गेले

काडीमात्रही दोष नसूनी
आयुष्य माझे का उध्वस्त झाले ?
एकांतामध्ये बसल्या बसल्या
असंख्य प्रश्न तिच्या मनामध्ये आले

न्याय मागण्या गेल्यावरही
चारित्र्यावर हल्ले झाले,
सबळ पुरावा नाही म्हणूनी
दोषी सगळे सुटून गेले

Subscribe to RSS - अबला