पाऊस ती कविता

आता फक्त पाऊस पडतो....

Submitted by अजय चव्हाण on 11 July, 2019 - 07:12

आता फक्त पाऊस पडतो
पण भरून मन येत नाही
आता आठवतात नवे काही क्षण
पण "ती" आठवत नाही..

गजांतून थंड ओघळ वाहणे नाही.
गुलाबी वार्याने ते शहारणे नाही...
एकटाच खिडकीत उभा मी..
हळूच दारातून, तुझे पाहणे नाही..

कवितांच्या अलगद पाने लिहणे नाही..
अडखळतो शब्दांत मी,तुझे सांगणे नाही..
सरीतातिरी कपाळावर टिंब तुझे नाही..
पाण्यात चांद तुझा, प्रतिबिंब माझे नाही..

उरलेलं ऋणासारखं आयुष्य माझं..
त्यात साथ तुझी का नाही.
भिंतीवरच्या फोटोत एकटीच तु..
खंत वाटे जीवाला त्यात मी का नाही..

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पाऊस ती कविता