जिवलगा s s s

“जिवलगा”

Submitted by mi manasi on 11 June, 2019 - 14:44

“जिवलगा”

जवळी येताच तू
जग नवे भेटले
स्वप्न जागेपणी पाहते वाटले ll

सुखाच्या सरी
झेलतांना खुले
पुन्हा ते तुझे रूप भासातले ll

का शहारा फुटेना
मनाला तसा
पांघरुनी तुझा श्वास घेता ll

रंग माझा तुला
गंध माझा तुला
जिवलगा s s s जिवलगा ll

भास ध्यानी मनीं
स्वप्नी जागेपणी
तूच तू तूच रे
जिवलगा s s s जिवलगा ll
......मी मानसी

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - जिवलगा s s s