रबरदादा

रबरदादा

Submitted by Asu on 5 June, 2019 - 00:22

चित्र काढताना किंवा लिहिताना पेन्सिलीबरोबर खोडरबराची साथ हवीच. पण, ते नेहमीच इकडे तिकडे उडी मारून दडून बसते आणि आपल्यालाही छळत असते. अशा खट्याळ खोडरबराच्या या लीला-

रबरदादा

खोडरबराऽऽ खोडरबराऽऽ
किती करतोस घाबराघुबरा

इथे दिसतोस तिथे दिसतोस
शोधावे तर कुठेच नसतोस

पेन्सिल तर सदाच खोडतोस
कारे उगाच तिला छळतोस

खोड्या करून कुठे लपतोस
धांदल पाहून मलाच हसतोस

मी तिचा ना मोठा भाऊ
चुका तिच्या कशा साहू

चुकली तर तिला खोडतो
इतर वेळी तिला सोडतो

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - रबरदादा