जगायला शिका

जगायला शिका

Submitted by Asu on 31 May, 2019 - 00:37

जगायला शिका

बोलायला शिका
तुम्ही जगायला शिका

भ्याडासारखे दगडावानी
बसायला नका
तुम्ही उठायला शिका
ओव्या गा, शिव्या द्या
तोंड उघडायला शिका तुम्ही
बोलायला शिका
तुम्ही जगायला शिका

मेल्यागत चितेवर
धग सहायला नका
तुम्ही धग द्यायला शिका
पलिता घेवून चितेचा
पेटवायला शिका तुम्ही
बोलायला शिका
तुम्ही जगायला शिका

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - जगायला शिका